Právní elektronický systém

je nástroj pro podnikatele, kteří vědí, že povinnosti se mají plnit, ale nechtějí ztrácet čas a peníze byrokracií

Chci vidět ukázku

Jak vám pomůže Právní elektronický systém?

Každé podnikání je jiné a pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. Díky našemu unikátnímu konfiguračnímu systému si snadno dokážete vytvořit profil přesně na míru. Automaticky se vám pak budou selektovat relevantní informace jen pro vás. Systém vám pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit, co kde splnit. Už se nestane, že byste na něco zapomněli a úřady vás nachytaly.

Ať už s podnikáním začínáte, nebo v něm jedete už dlouho, dokážeme ubránit váš čas a peníze před zbytečnou byrokracií. Podívejte se, jak dokážeme pomoci právě vám.

brain_icon

Začínáte s podnikáním?

PES poradí s mnoha povinnostmi, které čekají na každého začínajícího podnikatele. Systém shrne co, kdy, kde a jak něco udělat, a tedy zabrání zbytečným pokutám, výdajům a napomínání ze strany úřadů. Začínající podnikatelé se tak mohou s elánem vrhnout do rozvoje svého projektu, aniž by se ztratili v chaosu byrokracie.

head_icon

Máte podnikání už rozjeté?

Úspěšní podnikatelé také hledají nové cesty k rozvoji, inovaci a optimalizaci. Přehledný a aktuální souhrn předpisů a povinností jim v tom pomůže.

system_icon

Jak náš systém pracuje?

Zaujal Vás tento projekt a chcete se o jeho funkcionalitách dozvědět více? Podívejte se, jak náš systém může využívat taková běžná ukázková firma.


O nás

logo_hk Tento projekt vytvořila Hospodářská komora České republiky. Naším posláním je bojovat za práva a výhody podnikatelů a živnostníků proti zbytečné byrokracii. Právní elektronický systém je jedna ze zbraní, díky které v tomto boji můžeme zvítězit.

o-nas

Proč systém PES vznikl a kdo je jeho autorem

Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel. Je jedno, zda je to malý živnostník, firma nebo velká korporace.

Všichni do jednoho ztrácejí čas, energii a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Hospodářská komora ČR, která sdružuje a zastupuje v České republice největší množství podnikatelů a živnostníků, se proto rozhodla najít způsob, jak jim ulehčit. A proto vznikl Právní elektronický systém (zkráceně také PES).

HK ČR na sebe vzala toto břímě a věnovala nespočet hodin mravenčí práce nejen pročítání zákonů a dalších právních předpisů, ale i studiu dostupných výkladů zákona, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů. Výsledkem tohoto snažení se pak stal ucelený systém PES, spolu s desítkami zpracovaných a schematicky uložených zákonů, včetně povinností z nich vyplývajících, které se na podnikatele vztahují. Vše s jediným cílem, aby podnikatelé mohli byrokracii pustit z hlavy a naplno se věnovat své vlastní tvůrčí činnosti, své práci – podnikání. Právní elektronický systém nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů, kteří dnes musí vynakládat nemalé prostředky na zpracování právních analýz a právního poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad jednotlivých právních předpisů.

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

  • Přehlednost

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

  • Efektivita

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

  • Spolehlivost

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

Ochrana osobních údajů

Celý Právní elektronický systém je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), a veškeré zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů uživatelů tak probíhá v souladu s platnou a účinnou legislativou. Právní elektronický systém je samozřejmě v souladu s požadavky GDPR.

vize

Naše vize

Hospodářská komora ČR pracuje na novele zákona, která by se týkala Právního elektronického systému.

Nyní nabízíme podnikatelům dva základní balíčky. Naším cílem je celkem devět balíčků, což znamená desítky zákonů a stovky až tisíce povinností, které bude nutné detailně zmapovat a opět schematicky dostat do systému PES. Tento proces bude trvat ještě dlouho, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že již první nabízené balíčky pomohou podnikatelům v lepší orientaci v zákonech a ušetří hodně peněz a zejména drahocenného času mnoha podnikatelům a firmám. Předpokládáme, že každý rok přibude několik dalších balíčků, kdy každý jednotlivý balíček opět více pomůže podnikatelům ulevit od byrokratické zátěže.

Neváhejte nás kontaktovat!

Rádi od vás přijmeme jakékoliv připomínky a poznámky k projektu.

Maximální počet znaků ve zprávě je 2000.

Provozovatel systému a podpora

NEWPS.CZ s. r. o.
BB Centrum - budova B
Vyskočilova 1422/1a
140 00 Praha 4 - Michle
IČO: 256 256 32

Kontakt pro média

Miroslav Diro
tiskový odbor
tel.: +420 724 613 088
diro@komora.cz