Právní elektronický systém

je nástroj pro podnikatele, kteří vědí, že povinnosti se mají plnit, ale nechtějí ztrácet čas a peníze byrokracií

Chci vidět ukázku

Jak vám pomůže Právní elektronický systém?

Každé podnikání je jiné a pro podnikatele je složité sledovat všechny zákony a novely, které se týkají jejich podnikání. A proto vznikl Právní elektronický systém. Ten informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů. Díky našemu unikátnímu konfiguračnímu systému si snadno dokážete vytvořit profil přesně na míru. Automaticky se vám pak budou selektovat relevantní informace jen pro vás. Systém vám pomůže zjistit, co kam poslat, co kam dodat, co kde zaplatit, co kde splnit. Už se nestane, že byste na něco zapomněli a úřady vás nachytaly.

Nákup Právního elektronického systému (PES)

Nákupem vybraného typu Balíčku získáte vstup do systému PES na jeden rok. Balíček je možné každý rok prodlužovat a k základnímu typu Balíčku je možné přikupovat i rozšíření. Připravujeme také Balíčky určené pro konkrétní obor podnikání (zpracováváme). Máme pro vás i možnost vyzkoušet si Balíčky na 7 dní.

Vyzkoušejte

Balíčky

Obory

Upgrade

Zakoupením vybraného Balíčku získáváte přístup do systému PES, kde najdete zpracované povinnosti z vybraných právních předpisů na základě vámi zvolené varianty Balíčku (liší se počtem a druhy zákonů). Přístup do systému je na jeden rok od jeho zakoupení a lze jej prodlužovat či rozšiřovat. Balíčky je možné si také vyzkoušet na 7 dní.

PES Základ


check-icon

celkem 1719 povinností

check-icon

obsahuje 21 zákonů z doposud vydaných

list-icon

seznam povinností

update-icon

aktualizace dle novelizací

filter-icon

filtr povinností

calendar-icon

kalendář povinností

delegate-icon

delegace povinností

description-icon

životní situace


1 600 Kč

bez DPH na 1 rok


nebo

100 Kč

bez DPH na 7 dní


PES Plus


check-icon

celkem 2147 povinností

list-icon

seznam povinností

update-icon

aktualizace dle novelizací

filter-icon

filtr povinností

calendar-icon

kalendář povinností

delegate-icon

delegace povinností

description-icon

životní situace

work-icon

možnost přikoupit vybrané oborové nastavení (pouze pro licenci na 1 rok)


4 200 Kč

bez DPH na 1 rok


nebo

300 Kč

bez DPH na 7 dní


sale-25

Pro členy Hospodářské komory ČR.

sale-10

Pro nečleny.

Pro uplatnění slevy je nutné získat Slevový kód od prodejního partnera - seznam ZDE.

Proč využívat naše služby?

Ať už s podnikáním začínáte, nebo v něm jedete už dlouho, dokážeme ubránit váš čas a peníze před zbytečnou byrokracií. Podívejte se, jak dokážeme pomoci právě vám.

brain_icon

Začínáte s podnikáním?

Aby vás vyhlášky a nařízení nepřipravily o počáteční elán, jsme tu my. Poradíme vám, co kdy kde a jak udělat pro úspěšný start vaší firmy. A to bez pokut a zbytečných výdajů.

head_icon

Máte podnikání už rozjeté?

Víme, jak těžké je vybudovat firmu. Určitě i ta vaše potřebuje hledat cesty k rozvoji a nezdržovat se studiem vyhlášek, zákonů a novelizací. Od toho jsme tu my.

system_icon

Jak náš systém pracuje?

Líbí se vám tento projekt, ale nechcete si pořizovat „zajíce v pytli“? Podívejte se, jak systém funguje na ilustrační firmě.


O nás

logo_hk Tento projekt vytvořila Hospodářská komora České republiky. Naším posláním je bojovat za práva a výhody podnikatelů a živnostníků proti zbytečné byrokracii. Právní elektronický systém je jedna ze zbraní, díky které v tomto boji můžeme zvítězit.

o-nas

Proč systém PES vznikl a kdo je jeho autorem

Ten, kdo v naší zemi nejvíce doplácí na přebujelou byrokracii, je podnikatel. Je jedno, zda je to malý živnostník, firma nebo velká korporace.

Všichni do jednoho ztrácejí čas, energii a hlavně platí za to, aby za ně někdo ověřoval a hlídal jejich povinnosti vůči státu a státním institucím. Hospodářská komora ČR, která sdružuje a zastupuje v České republice největší množství podnikatelů a živnostníků, se proto rozhodla najít způsob, jak jim ulehčit. A proto vznikl Právní elektronický systém (zkráceně také PES).

HK ČR na sebe vzala toto břímě a věnovala nespočet hodin mravenčí práce nejen pročítání zákonů a dalších právních předpisů, ale i studiu dostupných výkladů zákona, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů. Výsledkem tohoto snažení se pak stal ucelený systém PES, spolu s desítkami zpracovaných a schematicky uložených zákonů, včetně povinností z nich vyplývajících, které se na podnikatele vztahují. Vše s jediným cílem, aby podnikatelé mohli byrokracii pustit z hlavy a naplno se věnovat své vlastní tvůrčí činnosti, své práci – podnikání. Právní elektronický systém nepochybně přispěje k úspoře nákladů na straně podnikatelů, kteří dnes musí vynakládat nemalé prostředky na zpracování právních analýz a právního poradenství při zastupování před správními orgány a soudy ve sporech o výklad jednotlivých právních předpisů.

Klíčové vlastnosti, výhody systému PES

  • Přehlednost

Přehled všech povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu s uvedením případných sankcí za jejich nesplnění dle jednotlivých „balíčků“.

  • Efektivita

Významné snížení administrativní zátěže díky tomu, že podnikatelé budou mít přehled o všech povinnostech vyplývajících z právního řádu na jednom místě.

  • Spolehlivost

Zaručená garance aktuálnosti všech platných povinností podnikatele vyplývajících z právního řádu díky průběžné aktualizaci systému.

Ochrana osobních údajů

Celý Právní elektronický systém je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a veškeré zpracovávání, shromažďování a uchovávání osobních údajů uživatelů tak probíhá v souladu s platnou a účinnou legislativou. Právní elektronický systém je samozřejmě již nyní v souladu s požadavky GDPR.

vize

Naše vize

Hospodářská komora ČR pracuje na novele zákona, která by se týkala Právního elektronického systému.

Ta by zaváděla povinnost pro předkladatele (stát), aby ke každé právní normě byla povinně vypracována příloha právní normy, v níž budou přehledně zpracovány povinnosti podnikatelů vyplývající z dané právní normy a sankce za jejich nesplnění. Nebude-li povinnost uvedena v příloze, nebude její nesplnění trestáno. Další předložení této novely plánujeme v době, kdy proběhnou znovu jednání s představiteli parlamentních a senátních stran.

Nyní nabízíme podnikatelům dva základní balíčky. Naším cílem je celkem devět balíčků, což znamená desítky zákonů a stovky až tisíce povinností, které bude nutné detailně zmapovat a opět schematicky dostat do systému PES. Tento proces bude trvat ještě dlouho, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že již první nabízené balíčky pomohou podnikatelům v lepší orientaci v zákonech a ušetří hodně peněz a zejména drahocenného času mnoha podnikatelům a firmám. Předpokládáme, že každý rok přibude několik dalších balíčků, kdy každý jednotlivý balíček opět více pomůže podnikatelům ulevit od byrokratické zátěže.

Otázky a odpovědi


Je možné, že stejné povinnosti se vám zobrazují proto, že se vztahují k více vámi nastaveným rolím, a proto je nutné je splnit za každou tuto roli.


Náš tým právních analytiků s největší pečlivostí zpracovává text zákona do podoby povinností a vyhledává k nim další pro vás důležité informace. Při zpracování povinností se vyhýbáme výkladu zákona, a proto se v každé povinnosti zobrazuje i plný text zákona, ze které daná povinnost vychází, aby bylo možné si povinnost vyložit v kontextu.


Systém PES se při výběru povinností řídí vámi zadanými parametry, které budete chtít sledovat. Při registraci si zvolíte, pro jaký typ uživatele chcete povinnosti generovat, a dále si svůj výběr v profilu zpřesníte zadáním rolí, ve kterých se právě nacházíte. Povinnosti jsou generovány z vámi zakoupených balíčků zákonů. Přesnost výběru však nemůže podchytit veškeré drobné odchylky u každé konkrétní osoby, a tak nemůže plně nahradit odborné právní poradenství.


Uživatel se přihlašuje do systému PES pomocí unikátního alfanumerického kódu, který mu je po registraci odeslán na emailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři, a heslem, které zadal při registraci..


Na levé straně hlavní stránky pod nadpisem „Filtr povinností“ můžete vidět seznam jednotlivých rolí a zákonů. V základním nastavení jsou všechny kolonky filtru zaškrtnuty, a zobrazují se tak všechny povinnosti. Pokud však chcete, například pro lepší přehled, zobrazit pouze povinnosti z některého zákona nebo role, stačí políčka u nežádoucího zákona, role pouze odznačit a kliknout na tlačítko „Uložit filtr“.


Systém nemůže obsáhnout veškeré drobné detaily, kterými se jednotlivé osoby od sebe odlišují. Pokud nejste povinnou osobou, které povinnost náleží, máte možnost prostřednictvím ikonky přeškrtnutého oka povinnost dále v systému nesledovat.

Neváhejte nás kontaktovat!

Rádi od vás přijmeme jakékoliv připomínky a poznámky k projektu.

Maximální počet znaků ve zprávě je 2000.

Provozovatel systému a podpora

NEWPS.CZ s. r. o.
BB Centrum - budova B
Vyskočilova 1422/1a
140 00 Praha 4 - Michle
tel.: +420 283 007 322

Kontakt pro média

Miroslav Diro
tiskový odbor
tel.: +420 724 613 088
diro@komora.cz