Živnostníci

Na této stránce najdete důležité informace týkající se zejména malého podnikání (živností) v době celosvětové pandemie COVI - 19 např. návody nebo doporučení, jak v této složité době nepropadat panice a zkusit obnovit svou živnost, jaké možnosti máte v rámci státní podpory, jak se zachovat vůči vašim zaměstnancům anebo, když už si opravdu nebudete vědět rady, zkusit využít možnost přerušení živnosti dříve, než byste ji chtěli celou zavřít.

Chápeme vaše obavy, rozumíme vašim starostem. Radíme se s těmi nejlepšími právními kancelářemi v Česku, abychom vám na všechny vaše otázky dokázali správně odpovědět. Pokud nenajdete odpověď na váš konkrétní problém, prosíme, vraťte se zpátky na formulář a svou otázku nám pošlete (ZPĚT). Budeme se jí věnovat v nejbližším možném termínu.

Hospodářská komora ČR

#spolutozvladneme


Živnostníci – Nechci úplně zavřít…

Pokud už jste vyčerpali všechny možnosti, jak obnovit svou živnost a nevidíte v tuto chvíli jiné řešení, nabízíme vám základní informace o možnosti PŘERUŠENÍ ŽIVNOSTI. Tato možnost se týká OSVČ, kteří nemají žádného zaměstnance.

Přerušení živnosti OSVČ bez zaměstnanců

Základní předpoklady:

 • Živnost můžete přerušit, pokud jste ji fakticky přestali vykonávat. Není přitom rozhodující, jestli vám ještě nedorazily všechny platby od zákazníků. Na zaplacení těchto pohledávek nemusíte čekat.
 • Přerušit živnost je možné na libovolně dlouhou dobu a za obnovení neplatíte žádný poplatek.
 • Živnost lze přerušit nejdříve ode dne, kdy úřad vaše oznámení o přerušení obdrží. Zpětně to není možné. Živnost tedy budete přerušenou mít nejdříve dnem, kdy byla písemnost doručena, nebo dnem pozdějším, pokud tak v oznámení uvedete.
Jak to provést:

A) Přes živnostenský úřad

 • Přerušení živnosti nemusíte oznamovat na živnostenský úřad. Nicméně, živnostenský úřad funguje jako tzv. centrální registrační místo (CRM) a lze tak vyřídit podání i vůči dalším dotčeným institucím.
 • Přímo ve Změnovém listu, který se vyplňuje pro přerušení živnosti, můžete rovnou vyplnit i oznámení vůči zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení a finančnímu úřadu.
 • Na finanční úřad je nutné vyplnit ještě Oznámení o změně registračních údajů.

Vyplněné tiskopisy lze za poplatek podat i přes Czech POINT, které je také centrálním registračním místem.

Jakou formou:
 • Ideálním způsobem je zaslat tiskopisy prostřednictvím datové schránky. 
 • Pokud datovou schránku nemáte, můžete k tomu zmocnit například svojí účetní či jinou osobu. Ke zmocnění je potřeba vyplnit plnou moc (VZOR), vyfotit či oskenovat jej a poslat tomu, kdo za vás přerušení živnosti bude vyřizovat.
Upozornění:

V případě, že máte provozovnu, je třeba na ní viditelně označit, že je uzavřena


B) Mimo živnostenský úřad

Pokud přerušení živnosti neprovedete přes živnostenský úřad, musíte oznámit přerušení živnosti ostatním úřadům zvlášť.

 • Správa sociálního zabezpečení – do 8. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž k přerušení došlo. Během přerušení živnosti nemusíte platit sociální pojištění, avšak pro nárok na důchod se tyto nepojištěné měsíce nepočítají jako odpracovaná doba.
 • Zdravotní pojišťovna – do 8 dní od přerušení živnosti. Pokud za vás nebude platit zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel, musíte se přihlásit jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP). Jako OBZP si nadále budete muset hradit zdravotní pojištění sami za sebe alespoň v minimální výši.
 • Finanční úřad – do 15 dnů od změny doručit speciální tiskopis „Oznámení o změně registračních údajů“.
Upozornění:

Plátcovství DPH přerušit nelze. Je pouze možné zrušit registraci, pokud bezprostředně předcházejících 12 měsíců obrat nepřekročí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, obrat 1 milion Kč. Po tuto dobu je nutné podávat nulové daňové přiznání.