Podnikání a pravidla

Idylka po založení vlastního podnikání zpravidla netrvá příliš dlouho. Podnikatel brzy zjistí, jaká veškerá pravidla musí dodržovat. Podnikatel se nutně musí s těmito pravidly seznámit a dodržovat je. Jinak mu hrozí sankce, pokuty. V tom okamžiku dojde k základnímu rozhodnutí. Většina podnikatelů tuto situaci přijme. Rozhodne se dodržovat pravidla. Zanedbatelná část podnikatelů se rozhodne pravidla ignorovat z principu. Těm se v tomto článku věnovat nebudeme.

O prioritách

Podnikatelé obvykle přijmou a pochopí a dodržují pravidla, která se týkají toho, co je jejich předmětem podnikání. Vezměme si softwarovou firmu. Podnikatel se orientuje v pravidlech regulujících výrobu softwaru. Zná autorský zákon. Zná zkrátka pravidla, která upravují „jeho“ byznys. Nepodceňuje je. Dodržuje je. Přikládá jim vysokou prioritu. Ale existuje řada dalších pravidel. Pro podnikatele, majitele softwarové firmy a v mnoha případech hlavního mozku a skutečného vedoucího pracovníka určujícího směr, je obtížně pochopitelné, proč by se měl věnovat nedůležitým věcem – tedy tak on interpretuje pravidla, předpisy a zákony, které mu překážejí v práci. Bezpečnost práce pro něj končí obavou, aby na sebe jeho programátoři nevylili horkou kávu. Netuší a brání se přijmout skutečnost, že musí dodržovat mnohem více pravidel, která se bezpečnosti práce týkají. Nechápe, proč má mít na dveřích tabulku s identifikačními údaji své firmy, rozhraním k okolnímu světu je pro něj internet, webové stránky jeho firmy. Těm ostatním pravidlům podnikatel přisoudí nízkou prioritu.

O rizicích

Náš právní systém obsahuje tisíce zákonů. Je skutečně otázkou, zná-li vlastně někdo jejich skutečný počet. Regulují lidskou činnost v celé její šíři, ať už je člověk v roli občana, rodiče, podnikatele, úředníka. Podnikání se týkají stovky zákonů, z nich plynou tisíce povinností. Různé povinnosti souvisejí s placením daní a poplatků, mnoho povinností souvisí se zaměstnáváním lidí, ochranou jejich zdraví při práci. Mnoho povinností se týká jednotlivých druhů podnikání. Kdo provozuje restauraci, prodává potraviny, podniká v zemědělství, prodává zbraně, staví domy, nebo má úklidovou firmu, všichni musí dodržovat celou řadu povinností. Zanedbání této skutečnosti s sebou nese rizika. Rizika pokut, zákazů činnosti, v některých případech může přecházet do trestněprávní odpovědnosti. Podnikatel musí tyto povinnosti plnit, jinak se sankcím nevyhne.

O vyloučení rizik

Když podnikatel pochopí, že musí učinit něco pro vyloučení rizik hrozících při nedodržování pravidel – a obvykle na to stačí jedna či dvě uložené pokuty –, v první řadě se pokusí zjistit, jaké povinnosti musí dodržovat. V tom okamžiku často narazí, protože prostě není schopen věnovat tolik času studiu všech zákonů. Jistě je schopen některé zákony rovnou vyloučit, ale nikdy nemá jistotu, že ve vyřazeném zákoně nebyla skryta povinnost, která se ho týká. A tak se obrátí na odborníka, tedy na právníka, který jej v problematice zorientuje. Ale stojí to peníze a v mnoha případech nemalé. Navíc to podnikatele stejně stojí čas a nejspíš mu nezbyde, než zaměstnat někoho, kdo se zabývá jenom tím, že hlídá, aby firma všechny povinnosti znala a plnila. Takže podnikatel, například náš výrobce softwaru, má najednou náklady, se kterými v blažené nevědomosti na začátku svého podnikání vůbec nepočítal.