Právní Elektronický Systém před startem

Máte nápad. Nápad, jak udělat něco, co umíte, něco, co si od vás někdo koupí. Něco, co přinese přidanou hodnotu a za co on bude ochoten zaplatit. Založíte firmu nebo se stanete živnostníkem. Začnete podnikat. Vyrábíte, prodáváte. Máte úspěch. Ale jak dlouho nadšení vydrží? V tomto článku se dotkneme požadavků a plánovaných funkcionalit informačního systému, který Hospodářská komora připravuje a který bude pomocníkem podnikatele v řešení tohoto problému.

Co potřebuje podnikatel vědět

Především to, které povinnosti se ho týkají. Zřejmě žádného podnikatele se netýkají všechny povinnosti uložené všemi zákony, už jen proto, že jsou i zákony, které s podnikáním vůbec nesouvisejí. Podnikatel ví, že se ho týká živnostenský zákon, ale ne nutně ví, že se ho týká zákon o odpadech. Podnikatel tedy potřebuje znát svůj seznam povinností. Systém jej dokáže automaticky vytvořit na základě informací, které podnikatel systému poskytne. Tyto informace představují Profil podnikatele. Ten je složen z informací o právní formě, kterou podnikatel pro své podnikání zvolil, o živnostenských oprávněních a z řady dalších informací o podnikatelské činnosti, například zda má podnikatel zaměstnance, jakou činnost tito zaměstnanci vykonávají, za jakých podmínek a podobně. Toto podnikatel ví, tedy měl by to vědět, a je na něm, aby tyto informace měl a systému je poskytl pro správné nastavení svého profilu. Potom co podnikatel tyto informace zadá, získá Seznam povinností, a bude tedy přesně vědět, co má splnit.

Povinnosti, plnění, sankce

Pokud již podnikatel ví, jakou má povinnost, chce vědět, jak ji splnit. To znamená vůči komu a jakým způsobem. Dále kdo toto plnění kontroluje, tedy kdo může přijít a říct, že je tu od toho, aby kontroloval plnění konkrétních povinností. Řadu z nich je možno splnit jednorázově, oznámením na formuláři. Systém v tom případě nabídne správný formulář. Systém sám podnikateli rovněž poskytne informaci, co se stane, když povinnost nesplní nebo neplní, jaká je sankce při neplnění a kdo je oprávněnou osobou, tedy kdo povinnost kontroluje.

Podpora interních procesů

Většina podnikatelů má na plnění povinností vůči oprávněným osobám, tedy ve většině případů nějakému úřadu, pověřeného pracovníka, ať již interního zaměstnance, nebo externího dodavatele. Systém tedy bude podporovat delegaci povinností neboli zaslání povinností jinému uživateli systému – pracovníkovi pověřenému plněním této povinnosti. Podnikatel je však nadále odpovědnou osobou, a systém proto bude podporovat zobrazení splnění či nesplnění povinnosti, i když tato byla podnikatelem delegována. Tato funkce je velmi důležitá, protože i malý živnostník nebo i malá firma mají často externí účetní. Podnikatel obvykle neplní jednotlivé povinnosti, podnikatel obvykle podniká. Pokud se například podnikatel rozhodne vykonávat nějakou činnost, sesype se na něj povinností celá řada. Systém nabídne práci se životními situacemi, čímž umožní podnikateli, aby zjistil, jaké budou jeho povinnosti, pokud se rozhodne přijmout nového zaměstnance, konat valnou hromadu, začít úplně jinou podnikatelskou činnost. Podnikatel vlastně dostane scénář pro nejrůznější možné situace a případy a bude díky tomu vědět, jaké povinnosti mu vzniknou, dokdy je musí splnit a jak.

Přehled plnění

Podnikatel se chce věnovat svému byznysu a v konečném důsledku povinnosti vůči úřadům vnímá jako překážky ve své práci. Systém proto poskytne podnikateli i přehled o tom, kolik povinností má uloženo, kolik jich už splnil, kolik jich komu delegoval, které nikomu nedelegoval, a bude je tedy plnit pravděpodobně sám. Asi nikdy se ze svého mobilního telefonu nedozví, že má všude vše splněno, protože čas pádí stále vpřed, ale bude mít klid na práci, kterou dělat chce.