Právní elektronický systém – lepší orientace podnikatelů v džungli předpisů

Hospodářská komora České republiky vnímá svoji povinnost vůči podnikatelům, aby jim pomohla lépe se orientovat v džungli předpisů. Pravidla se jistě mají dodržovat, ale nesmí podnikání zatěžovat do míry, která je neúnosná. Snaha novelizovat zákon o Hospodářské komoře a Agrární komoře tak, aby bylo možno vytvořit z českého právního řádu otevřená data, která by umožnila další digitální zpracování a vytvoření nástroje, který by podnikatelům pomohl v mapování a plnění jejich povinností, se zatím nesetkala s pochopením Senátu, který tuto novelu zamítl. Bylo to zklamání nejen pro představitele HK ČR, ale i pro mnoho podnikatelů. Bohužel se ukazuje, že stát je ochoten podnikatelské prostředí pouze komplikovat, zatímco na pochopení pozice podnikatele už místo nezbývá.

Nicméně Hospodářská komora se nevzdá. V tomto volebním období plánuje znovu předložit návrh legislativních změn, které by podnikatelův život usnadnily, dále pracuje na vývoji služby, která by podnikatele o povinnostech správně informovala. Tuto službu spustí i v případě, že by k legislativní změně nedošlo. Pro vedení Hospodářské komory je totiž podnikatel skutečně na prvním místě.

Nástrojem, který podnikatelům s těmito problémy pomůže, je Právní elektronický systém Hospodářské komory. Elektronický hlídač povinností zpřehledňující všechna příslušná pravidla a předpisy, v nichž se v současnosti často neorientují ani samotní úředníci, kteří mají na jejich dodržování dohlížet. Právní elektronický systém přichází s revoluční změnou a klade si za cíl malým, středním i velkým firmám usnadnit orientaci v nepřehledné houšti zákonů, které musí tuzemští podnikatelé plnit. Lze totiž bez nadsázky říci, že pro samotné sledování zákonů, jejich změn i hlídání sankcí často nemají čas na samotné podnikání. „Přehledné podnikatelské prostředí je pro Hospodářskou komoru dlouhodobou prioritou číslo jedna. Proto chceme Právní elektronický systém spustit co nejdříve, přestože povinnost pro navrhovatele zákonů přikládat ke každému legislativnímu návrhu přehled povinností pro podnikatele zatím nebyla ukotvena v zákoně,“ řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Například zákon o dani z příjmů se jen od začátku tohoto tisíciletí měnil skoro sto čtyřicetkrát, legislativa týkající se správních poplatků dokonce sto osmdesátkrát. Podnikatel přitom v záplavě další práce nemá často šanci všechny změny dostatečně ohlídat a přicházejí tvrdé sankce.