ČSÚ garantem povinností v systému PES

Hospodářská komora při provozu Právního elektronického systému spolupracuje s Českým statistickým úřadem. ČSÚ je garantem povinností vyplývajících ze zákona o státní statistické službě a v metodické pomoci týkající se NACE.


Víte, co je NACE? Víte, že kód NACE je přidělován každému ekonomickému subjektu v ČR, a to již více než deset let? Máte už svůj kód NACE?

 

Co je NACE a kde ho najdu?

Zkratka NACE (z francouzského „Nomenclature générale des activités economiques dans les Communautés Européennes“) je označení pro klasifikaci ekonomických činností, která je používána v zemích Evropské unie od roku 1970. V České republice byla zavedena v roce 2008.

Každé ekonomické jednotce je podle její ekonomické činnosti přidělován kód. Tyto kódy může každý nalézt v Rejstříku ekonomických subjektů. V České republice NACE kódy přiděluje Český statistický úřad (ČSÚ).

Ekonomické jednotky často mívají několik NACE kódů. ČSÚ může každé jednotce přidělit až 12 kódů, přičemž nejdůležitějším je kód označující hlavní činnost jednotky, další kódy se týkají doplňkových činností.

K čemu NACE je?

NACE je používáno zejména ke statistickým účelům. Používání klasifikace je povinné v celé Evropské unii, je proto vhodná ke srovnávání členských států. NACE také vychází ze světové klasifikace ISIC, a tudíž je možné srovnání i v celosvětovém měřítku.

NACE klasifikace byla například využita při jednotlivých etapách zavádění elektronické evidence tržeb. Významným je pro podnikatele užití NACE při vyhlašování různých dotačních programů. Účastnit se jich často mohou pouze ekonomické subjekty, kterým byl přiřazen určitý kód NACE.

Jak ČSÚ získává informace o ekonomických jednotkách?

Nově vznikajícím subjektům ČSÚ zasílá dotazník týkající se jejich činnosti, u starších subjektů je ale odkázán na informace dostupné z veřejných zdrojů, jako je obchodní rejstřík nebo rejstřík živnostenského podnikání. Při této práci často naráží na to, že subjekty informace o sobě neaktualizují, a proto může být v některých případech přiřazení NACE kódu zavádějící.

 

Upozornění pro všechny podnikatelské subjekty:

Prosíme, dbejte o pravidelnou aktualizaci údajů o Vaší ekonomické jednotce ve veřejně dostupných zdrojích, jako jsou veřejné rejstříky. Děkujeme!