Podnikatelům pomáhá při kontrolách třeba PES (8. díl)

Čeští podnikatelé se musí každoročně potýkat s přibývající byrokratickou zátěží. Roste nejen počet povinností, které musí dodržovat, ale také státních kontrol. Přesto má úřední dohled podle řady podnikatelů smysl - snaží se totiž eliminovat konkurenci, která nedodržuje pravidla.

Uplynulé dva týdny patřily v letním seriálu NEWPS.CZ oblasti, které se obává snad každý podnikatel – státním kontrolám. K nejvíce aktivním institucím patří Finanční správa České republiky, živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní inspekce práce. Podnikatele ale kontrolují další desítky úřadů. Ani na jejich možnou návštěvu by proto neměli zapomínat.

Hlídejte si právní základ kontrol

Dodržování právních předpisů efektivně kontroluje například Celní správa, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zdravotní ústav, Státní veterinární správa, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Česká inspekce životního prostředí, Státní úřad pro kontrolu léčiv, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Český telekomunikační úřad, Český báňský úřad, Česká plemenářská inspekce, Drážní úřad anebo Státní energetická inspekce. „Až na daňovou kontrolu má většina institucí společný právní základ, a to je kontrolní řád. Ten upravuje zahájení, průběh a ukončení kontroly,“ popisuje majitel technologické společnosti NEWPS.CZ Aleš Kučera. Právě tento zákon může podnikateli pomoci v otázkách pravomoci jednotlivých kontrolorů.

Bližší podmínky jednotlivých kontrol pak upravují jednotlivé právní předpisy, jako je například zákon o inspekci práce. Ukládání sankcí a nápravných opatření řeší jak konkrétní předpisy, tak přestupkový zákon. Není přitom mnoho míst, kde by si podnikatelé mohli závazně ověřit, které povinnosti budou kontroloři hlídat. Právě proto vznikl Právní elektronický systém (PES), který vyvinula Hospodářská komora České republiky spolu se společností NEWPS.CZ. V rámci něj se mohou uživatelé dostat k povinnostem vyplývajícím z devatenácti předpisů, například z daňového řádu či zmíněného zákona o inspekci práce.

Nové kontroly přibývají

S loňským květnem narostl počet kontrol také v oblasti ochrany osobních údajů. S novým evropským nařízením zvaným GDPR totiž začaly platit vysoké pokuty, které se mohou vyšplhat až k desítkám milionů Eur. Český Úřad pro ochranu osobních údajů, který má u nás kontrolu na starosti, funguje v zásadě podle schváleného kontrolního plánu. Pro letošní rok se inspektoři zaměří zejména na společnosti, které zpracovávají osobní údaje při používání cookies, vývoji a provozu mobilních aplikací, uzavírání on-line úvěrových smluv anebo při provozu informačních systémů využívaných zdravotnickými zařízeními. Kontrolám se nevyhnou ani firmy zajišťující provozování hazardních her, a to zejména v souvislosti s povinností otisků prstů. Důležitou oblastí je letos pro inspektory také zabezpečení osobních údajů u zpracovatele osobních údajů. „Druhou skupinou kontrol jsou takzvané incidenční kontroly. Ty jsou prováděny na základě stížností, ať už od klientů či státních úřadů,“ dodává Aleš Kučera.

Jak ale avizoval Úřad sám již vloni v létě, nebude se snažit trestat méně závažná provinění. Naopak chce podnikatelům hlavně vysvětlovat, jak se o osobní údaje klientů či zaměstnanců starat dobře. „Cílem každé veřejnoprávní kontroly v prvé řadě náprava protiprávního stavu a ochrana práv dotčených osob (subjektů údajů), nikoliv uložení pokuty,“ uvedl na svém webu Úřad.

Tipy od profesionálů

Vzhledem k tomu, že jsou kontroly podnikatelů nejen časté, ale následné pokuty mnohdy mediálně probírané, vzniká řada on-line poraden. Přibývá také webů, kde podnikatelé sdílí své zkušenosti s kontrolami a radí ostatním, jak se na ně připravit. Obecný přehled ke kontrolám nabízí například Hospodářská komora ČR, a to ve svém praktickém manuálu „Kontroly pod kontrolou“. Pokud si podnikatel například není jistý blížící se kontrolou, může se dát v řízení zastoupit zmocněncem. „Ten vystupuje jménem zastoupeného podnikatele a na jeho účet. Plnou moc může podnikatel zmocněnci udělit písemně, anebo pak ústně do protokolu. V jednom řízení pak lze mít pouze jednoho zmocněnce,“ uvádí praktický manuál. Užitečný je také již zmíněný Právní elektronický systém, který informuje o povinnostech podnikatelů, které pro ně vyplývají ze zákonů a dalších právních předpisů.

 

Všechny díly seriálu najdete ZDE.

Máte další dotazy k projektu PES? Kontaktujte nás!