Podnikání pod kontrolou (7. díl seriálu)

České firmy jsou pod neustálou kontrolou úřadů a institucí. Ať už jde o živnostenské či pracovní inspektoráty, řadě podnikatelů je byť jen představa jejich návštěvy nepříjemná. Netuší, kdo vše je může kontrolovat ani to, na co mají inspektoři právo. Povinnosti, které musí dodržovat, jim ale přibývají.

Letní seriál NEWPS.CZ v minulých dílech poukázal na zvýšenou byrokratickou zátěž podnikatelů v Česku i rostoucí požadavky státních kontrolorů. Dvanáct vybraných institucí ukládá podnikatelům téměř 1 500 povinností a na jejich dodržování dohlíží tisíce úředníků. Jak zjistila Hospodářská komora České republiky, například Státní úřad inspekce práce a Česká správa sociálního zabezpečení zvládnou přes 100 tisíc kontrol ročně. Česká obchodní inspekce vloni provedla téměř 30 tisíc kontrol a skoro v polovině případů zjistila nedostatky. Pokuty, které inspektoři uložili, přitom přesáhly 140 milionů korun.

Od Inspekce práce po kontrolu nemocenské

Nejčastěji kontrolují české podnikatele Finanční správa, živnostenské úřady, Česká obchodní inspekce, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní inspekce práce. Posledně jmenovaná instituce se zaměřuje hlavně na dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. „Oblastní inspektoráty práce bojují zejména proti nelegálnímu zaměstnávání a švarcsystému. Převážná většina kontrol se pak v praxi věnuje hlavně otázkám bezpečnosti práce a její prevenci,“ říká majitel technologické společnosti NEWPS.CZ Aleš Kučera.

Kontroloři se zaměstnavateli nemusí předem ohlásit. „Mohou zahájit kontrolu dokonce i bez přítomnosti majitele či jednatele,“ dodává Kučera. I proto by jejich návštěva neměla být brána na lehkou váhu. Inspektoři mají řadu oprávnění, například ověřovat totožnost přítomných osob a požadovat předložení řady dokladů. Výstupem jejich kontroly může být nejen povinnost odstranit zjištěné nedostatky, ale také vysoká pokuta.

Časté jsou mezi českými firmami také kontroly zaměstnanců „na neschopence“. Ty hlídá Česká správa sociálního zabezpečení. Její působnost se vztahuje i na kontrolu odvodů na sociální pojištění, evidenčních listů důchodového pojištění či správné stanovení vyměřovacích základů nemocenské. Inspektoři přitom ročně provedou téměř 150 tisíc kontrol, během kterých odhalí tisíce provinění. „Vzhledem ke komplikovanosti systému sociálního zabezpečení a časté změně právních předpisů jsou na druhou stranu okresní správy sociálního zabezpečení přímo ze zákona povinny poskytovat občanům a zaměstnavatelům odbornou pomoc ve věcech sociálního zabezpečení,“ uvádí praktický manuál Hospodářské komory ČR „Kontroly pod kontrolou“. 

Kontroluje se správná míra v restauraci i označení provozovny

Podnikatelé, kteří prodávají zboží nebo služby musí počítat s tím, že si na ně může posvítit Česká obchodní inspekce. Ta provádí kontroly na základě celoročního plánu a zpravidla se zaměřují na určitý sortiment zboží. Výjimkou nejsou ani kontroly v e-shopech či restauracích. „Inspekci zajímá například správná míra nápojů anebo nastavení váhy v kuchyni. Kontrola na druhou stranu není oprávněna hodnotit kvalitu potravin,“ říká Aleš Kučera

Další z obvyklých kontrol provádí živnostenské úřady. Ty se zajímají hlavně o náležitosti ohlášení provozoven a jejich správného označení. U vázaných či koncesovaných živností pak jednotlivé úřady kontrolují detailněji správné provozování živnosti, například dodržování povinností při značení lihu, cigaret a podobně. Každý úředník musí během návštěvy předložit nejen oznámení o zahájení kontroly, ale také konkrétní pověření ke kontrole. Stejně jako u dalších kontrol, i živnostenské úřady mají řadu možností, jak sjednat pořádek. „Odvolání v tomto případě navíc nemá odkladný účinek. To znamená, že i pokud se podnikatel odvolal, musí uloženou povinnost ve stanovené lhůtě splnit,“ dodává praktický manuál Hospodářské komory ČR „Kontroly pod kontrolou“. 

Webů, kde podnikatelé sdílí své zkušenosti s kontrolami a radí ostatním, jak se na ně připravit, stále přibývá. Živnostenské kontroly nevyjímaje. Zajímavé zkušenosti jsou sepsány třeba ZDE  anebo ZDE. Stále ale není mnoho míst, kde by mohli podnikatelé s jistotou ověřit, zda některé z daňových či účetních povinností nezapomněli. Právě proto vznikl Právní elektronický systém (PES), který vyvinula Hospodářská komora České republiky spolu se společností NEWPS.CZ. V rámci něj se mohou uživatelé dostat k povinnostem vyplývajícím z devatenácti předpisů. O svých povinnostech je tak podnikatel informován včas.

 

Všechny díly seriálu najdete ZDE.

Máte další dotazy k projektu PES? Kontaktujte nás!