Start podnikání v Česku brzdí desítky povinností (4. díl seriálu)

Čeští podnikatelé ztrácejí čas, energii a nemalé finanční prostředky na to, aby ohlídali své povinnosti vůči státu a státním institucím. Jen z 19 základních „podnikatelských zákonů“ jich vyplývá téměř 1200. Nejvíce zatíženi jsou přitom zejména začínající podnikatelé.

Rusko, Rwanda či Kazachstán: Trojice zemí, které mají dlouhodobě lepší podmínky pro podnikání než Česko. Tomu patří podle každoroční zprávy Doing Business, kterou zveřejňuje Světová banka, až 35. místo na světě. V podmínkách pro zahájení podnikání je dokonce až na 115. místě. Klíčovou roli ve špatném umístění Česka hraje množství povinností, které musí podnikatelé dodržovat a hlídat. „Stát požaduje po podnikatelích plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, sám ale nijak neeviduje, kolik povinností a podle kolika zákonů musí podnikatelé plnit,“ říká majitel technologické společnosti NEWPS.CZ Aleš Kučera.

Podle zjištění Hospodářské komory ze září 2018 navíc celková regulatorní zátěž podnikatelů dlouhodobě roste. Ti tak musí sledovat stále více povinností. „Jde nejen o oblast správy společnosti či povinností vůči obchodnímu rejstříku, anebo na úseku bezpečnosti práce. Podnikatelé musí dodržovat řadu povinností v oblasti zaměstnávání, daní, insolvencí či ochrany dat,“ přibližuje Kučera.

Daňové povinnosti

Český podnikatel si projde první „zkouškou nervů“ hned při zakládání společnosti. S datem zápisu do obchodního rejstříku mu totiž vzniká celá řada registračních povinností. Těmi nejnáročnějšími jsou přihlášky k jednotlivým typům daní dle toho, čemu se podnikatel věnuje. „Registrace musí proběhnout do 30 dnů od získání oprávnění k podnikání, a to prostřednictvím formuláře Přihláška k registraci pro právnické osoby, který je dostupný i on-line,“ říká Aleš Kučera s tím, že zejména v letních měsících by si podnikatelé měli hlídat pevné termíny.

Formulářem se podnikatel přihlásí nejen k dani z příjmů právnických osob, ale i k dani z příjmů ze závislé činnosti, srážkové dani anebo dani silniční. V případě, že bude podnikatel přijímat hotovost, je nutné se podle okruhu činnosti přihlásit také k elektronické evidenci tržeb a následně odesílat hlášení na finanční úřad. Na dobrovolné bázi pak funguje registrace k dani z přidané hodnoty do doby, než obrat společnosti přesáhne milion korun během jednoho roku. „Pokud vlastní společnost nemovitost, nesmí její účetní zapomenout ani na daň z nemovitých věcí,“ dodává Kučera

Povinné odvody a zaměstnanci

S nástupem prvních zaměstnanců pak čeká podnikatele povinné kolečko mezi zdravotními pojišťovnami a Českou správou sociálního zabezpečení. Obě instituce vyžadují Přihlášky a evidenční listy zaměstnavatele do svých registrů do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního zaměstnance. Následně podnikatele čekají formuláře k oznámení o nástupu či skončení zaměstnání, a to s každým novým zaměstnancem. „Podnikatelé také často zapomínají na to, že zaměstnávají-li alespoň jednoho zaměstnance, jsou ze zákona povinni platit pojištění odpovědnosti. Z něj bude uhrazena zaměstnanci škoda na zdraví a škoda vzniklá v souvislosti s pracovním úrazem a nemocí z povolání,“ dodává Aleš Kučera.

Aby toho nebylo málo, zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Pokud to jejich obor neumožňuje anebo se podnikateli tato povinnost plnit nechce, musí namísto toho buď odebírat výrobky nebo služby od takzvaných chráněných dílen, případně odvádět státu 2,5 násobek průměrné mzdy za každého zdravotně postiženého zaměstnance, jehož místo není obsazeno. „Za nezaměstnávání zdravotně postižených osob může stát uložit pokutu až do výše milion korun,“ varuje Aleš Kučera

Hlídat termíny je náročné

Udržet si následně přehled o všech termínech k přehledům a následnému placení daní i odvodů je náročné. Některé mají termíny jen jednou za rok, jiné se musí hlídat na měsíční bázi. Projektů, které přináší podnikatelům aktuální informace je sice celá řada, přesto není možné se na ně stoprocentně spolehnout. Právě proto vznikl Právní elektronický systém (PES), který vyvinula Hospodářská komora České republiky spolu se společností NEWPS.CZ. V rámci něj se mohou uživatelé dostat k povinnostem vyplývajícím z devatenácti předpisů, a to včetně všech klíčových daňových zákonů. O svých povinnostech je tak podnikatel informován včas.

 

Zdroj: NEWPS.CZ

Ostatní díly seriálu najdete ZDE.

Další informace na www.pespropodnikatele.cz a facebookovém účtu ZDE.

Chcete vědět o projektu víc? Kontaktujte nás!