Od daní po statistiku. Podnikatelé by měli sledovat desítky předpisů (3. díl seriálu)

Pravidla pro podnikání v Česku upravují desítky zákonů a dalších předpisů. Ať už jde o ty z oblasti soukromého práva, jako je třeba občanský zákoník či zákoník práce anebo veřejného práva, jako je trestní a správní zákoník, neznalost zákona nikoho neomlouvá. A podnikatele především. Pod základní „vrstvou“ hlavních zákonů, které jsme přiblížili v minulém díle seriálu, přitom začíná „legislativní prales“ se stovkami cest, po kterých se podnikatelé musí vydat. A mohou se v něm snadno ztratit.

Daně a pracovní právo

Velkou skupinou předpisů, které by měl sledovat každý podnikatel bez ohledu na oblast své činnosti, jsou zákony z daňové oblasti. „I když spolupracujete s profesionálními účetními, rozhodně byste měli mít přehled o tom, jaké daně a další povinné poplatky státu odvádíte,“ říká majitel technologické společnosti NEWPS.CZ Aleš Kučera. Nejde jen o daň z příjmu, ale také zákon o DPH, silniční daň, evidenci tržeb či samotný daňový řád. Problémy může podnikateli přivodit také opomenutí předpisů z oblasti pojistného na sociálním zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění anebo nemocenského pojištění.

Podnikatelé, kteří mají zaměstnance, pak budou muset dodržovat zejména zákoník práce. Ten upravuje řadu situací, kdy jsou zaměstnanci jako „slabší strana“ chráněni – jde například o jejich právo na pravidelné přestávky, zajištění lékařského dozoru či správné zařazení k činnostem. Kromě zákoníku práce se vyplatí nastudovat si také zákon o zaměstnanosti, inspekci práce, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci anebo ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. „Velkým tématem posledních měsíců je evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To se vztahuje kromě dat zákazníků i na zaměstnance. Je proto klíčové mít z hlediska kontroly všechna data zabezpečena a neuchovávat údaje, které podnikatel pro svou činnost nepotřebuje,“ přibližuje Aleš Kučera.

Trestní odpovědnost

Před osmi lety přibyl do českého právního řádu průlomový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon umožňuje stíhat, odsoudit a potrestat právnické osoby, které se dopustily trestného činu. „Bez komplikací v případě trestního postihu nezůstávají ale ani členové statutárních orgánů, jednatelé či ředitelé. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je důležitou normou pro všechny manažery,“ připomíná Aleš Kučera. Obdobně významný je také insolvenční zákon, který stanoví pravidla pro řízený úpadek společnosti.

Postihy, které mohou velmi nepříjemně zatížit firemní pokladnu, pak přináší řada předpisů z oblasti správního práva. „To je jedním z nejrozsáhlejších odvětví práva u nás. Není přitom upraveno žádným jednotným kodexem. Podnikatelé by tak měli mít přehled jak o přestupkovém zákoně či správním řádu, tak o desítkách konkrétních norem, jako je zákon o požární ochraně anebo již zmíněný zákon o ochraně osobních údajů,“ říká Aleš Kučera. Připomíná také stovky nařízení a vyhlášek, které mohou na podnikatele dle jejich oblasti působení dopadnout.

Ověřené informace je těžké najít

Webů, které přináší podnikatelům aktuální informace o dění v legislativě je mnoho. Přesto není možné se na ně stoprocentně spolehnout. Nejjistější jsou proto tištěné sbírky zákonů anebo oficiální zdroje. Zároveň není mnoho míst, kde by si podnikatelé mohli zkontrolovat své základní povinnosti a nemuseli přitom platit vysoké částky. Jedním z nich je Právní elektronický systém (PES), který vyvinula Hospodářská komora České republiky spolu se společností NEWPS.CZ. V rámci něj se mohou uživatelé dostat k povinnostem vyplývajícím z devatenácti předpisů, a to včetně velmi specifických zákonů, třeba o státní statistické službě anebo prodejní době.1. díl: ZDE - Čím více povinností máš, tím více jsi podnikatelem...

2. díl: ZDE - Neznalost zákona podnikatele neomlouvá

Další informace - facebook účet Právní elektronický systém

Chcete vědět o projektu víc? Kontaktujte nás!