Systém PES bude mít nové funkce a snadnější nastavení

Právní elektronický systém prošel během testovacího období velkou zkouškou uživatelů z řad podnikatelské sféry. Podařilo se nashromáždit řadu skvělých nápadů, mimo jiné jak aplikaci zjednodušit a tím usnadnit práci se systémem všem uživatelům. Jsme rádi, že se do testu zapojilo velké množství podnikatelů a že test přinesl očekávaný výsledek.

Největší změnou, kterou přinese ostrý provoz systému PES, je jakýsi úvodní „dotazník“, jehož zodpovězením je systém schopen za uživatele provést základní nastavení Profilu. Na základě několika otázek v úvodu registrace se všem uživatelům nastaví jejich Profil a tím se automaticky přiřadí pouze povinnosti, které se daného podnikatelského profilu týkají. Dojde tak k výraznému zjednodušení hned na začátku.

Další viditelnou funkcí, která je výsledkem nápadů v testovacím období, je možnost změny termínu vyřízení kalendářních povinností. Tedy povinností, která se vážou ke konkrétnímu datu. Nová funkce umožní hýbat s vybranou povinností v čase (vyplatí se třeba v případě, že podnikatel odjíždí na dovolenou a chce mít vše vyřízeno před jejím začátkem apod.).

Další užitečnou změnou je možnost delegovat více povinností najednou, tzn. pouhým zaškrtnutím daných povinností a následným jedním klikem poslat plnění několika povinností na jinou osobu.

Novelizace, které jsou tolik oblíbené u našich zákonodárců a zároveň tolik komplikují orientaci v povinnostech všem podnikatelům, bude systém PES řešit  jednoduchými avízy (upozorněními). Nestane se, že by se uživatel systému PES nedozvěděl o nových povinnostech, které mu novelizace přinášejí.

Výraznou změnou je také sloučení dosavadních dvou nabízených balíčků v jeden – podrobněji v článku ZDE

Nových funkcí a vylepšení je samozřejmě více. Děkujeme všem, kteří se do testovacího období zapojili a posílali nám své připomínky a nápady. Věříme, že aktualizovaná verze Právního elektronického systému bude pro uživatele přívětivější a splní jejich očekávání.

 

V případě dalších dotazů nás kontaktujte na emailu: info@pespropodnikatele.cz

Děkujeme, že využíváte Právní elektronický systém.