Všechny otázky a odpovědi


Je možné, že stejné povinnosti se vám zobrazují proto, že se vztahují k více vámi nastaveným rolím, a proto je nutné je splnit za každou tuto roli.


Náš tým právních analytiků s největší pečlivostí zpracovává text zákona do podoby povinností a vyhledává k nim další pro vás důležité informace. Při zpracování povinností se vyhýbáme výkladu zákona, a proto se v každé povinnosti zobrazuje i plný text zákona, ze které daná povinnost vychází, aby bylo možné si povinnost vyložit v kontextu.


Systém PES se při výběru povinností řídí vámi zadanými parametry, které budete chtít sledovat. Při registraci si zvolíte, pro jaký typ uživatele chcete povinnosti generovat, a dále si svůj výběr v profilu zpřesníte zadáním rolí, ve kterých se právě nacházíte. Povinnosti jsou generovány z vámi zakoupených balíčků zákonů. Přesnost výběru však nemůže podchytit veškeré drobné odchylky u každé konkrétní osoby, a tak nemůže plně nahradit odborné právní poradenství.


Uživatel se přihlašuje do systému PES pomocí unikátního alfanumerického kódu, který mu je po registraci odeslán na emailovou adresu, kterou uvedl v registračním formuláři, a heslem, které zadal při registraci..


Na levé straně hlavní stránky pod nadpisem „Filtr povinností“ můžete vidět seznam jednotlivých rolí a zákonů. V základním nastavení jsou všechny kolonky filtru zaškrtnuty, a zobrazují se tak všechny povinnosti. Pokud však chcete, například pro lepší přehled, zobrazit pouze povinnosti z některého zákona nebo role, stačí políčka u nežádoucího zákona, role pouze odznačit a kliknout na tlačítko „Uložit filtr“.


Systém nemůže obsáhnout veškeré drobné detaily, kterými se jednotlivé osoby od sebe odlišují. Pokud nejste povinnou osobou, které povinnost náleží, máte možnost prostřednictvím ikonky přeškrtnutého oka povinnost dále v systému nesledovat.


Nastavení profilu probíhá po kliknutí na záložku „Profil“, která se nachází v rozbalovacím menu pod tlačítkem s vaším jménem na hlavní stránce. Nejdříve si vpravo pečlivě projděte všechny role, a vyberte ty, které odpovídají vašemu postavení. Pokud jste objevili pro vás relevantní role, klikněte na ně a zmáčkněte tlačítko uložit. Následně se zobrazí přehled povinností z rolí, které jste zadali. Po následném uložení se všechny role přidají do vašeho profilu.


Existují dva druhy slevových kódů, a to s 25% a 10% slevou. 

Sleva 25% je poskytována členům Hospodářské komory ČR

Sleva 10% je poskytována nečlenům.

 

Slevové kódy pro členy můžete získat na své krajské hospodářské komoře nebo u svého společenstva (u prodejních partnerů).

Stejně tak nečlenové se mohou obrátit na nejbližší hospodářskou komoru nebo na email: podpora@pespropodnikatele.cz.

 

Děkujeme, že využíváte Právní elektronický systém.

Hospodářská komora ČR